Kácení stromů

 • Klasické směrové kácení
  Položení stromu v celku
 • Rizikové kácení
  Strom je kácen stromolezeckou technikou, postupným odřezáváním a spouštěním jednotlivých kusů na kladce, aby nedošlo k poškození přilehlých dalších stromů, oplocení, budov, vozidel a dalšího majetku.
 • Likvidace náletových dřevin
 • Ořezy stromů
 • Zpracování pokácených stromů
 • Úklidové služby
 • Kácení stromů v nepřístupných podmínkách
 • Likvidace větví a dřevin, včetně odvozu

 

Ceník

Cenu za kácení stromu, stejně tak způsob provedení, určujeme po prohlídce stromu a jeho okolí. Cena je u každého stromu individuální, ovlivněna jeho výškou, sílou, stavem, rozvětvením, způsobem provedení apod.

 

Povolení ke kácení stromů

Podle současného znění novely není třeba povolení pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Nově se to týká i zahrádkářských kolonií či zahrad u rekreačních objektů.
Za ovocné dřeviny jsou považovány: meruňka, morušovník, ořešák vlašský, maliník, ostružiník, slivoň, třešeň, višeň, angrešt, rybíz, broskvoň, hrušeň, jabloň, temnoplodec, jeřáb obecný moravský (sladkoplodý), kdouloň, líska obecná, mandloň obecná,
Na ostatní dřeviny se vztahuje povinnost získat povolení ke kácení, pokud dřevina v tzv. prsní výšce 130 cm nad zemí má obvod kmene 80 a více cm. Za žádost o kácení se neplatí žádný poplatek a úřady by o žádosti měly rozhodnout do 30 dnů.

 

Povolení tedy není třeba:

 • pro ovocné dřeviny
 • pro dřeviny s obvodem kmene do 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí

Kácení by se mělo provádět dle vyhlášky zpravidla v době vegetačního klidu (od 1.10. do 31.3.) avšak vyhláška kácení v době vegetace výslovně nezakazuje.

Kompletní text vyhlášky týkající se kácení dřevin najdete na: www.mzp.cz/kaceci_vyhlaska