Bezpečnostní služba

Bezpečnostní služba RAAN byla založena roku 1990, na základě živnostenského oprávnění. Počátkem roku 2013 jsme naše aktivity transformovali do nástupnické společnosti BS RAAN s.r.o.

Nadále zůstáváme ryze českou společností bez zahraničního kapitálu, zajišťující komplexní služby týkající se především komerční bezpečnosti a to v rámci celé ČR.

Jsme členy ČKBS – Českého klubu bezpečnostních služeb o.s. Součástí členství v ČKBS je také členství v HK ČR.

Našim klientům se snažíme poskytovat kvalitní, spolehlivé a profesionální služby za příznivé ceny.
Hlavním předmětem činnosti BS RAAN s.r.o. je fyzická ostraha majetku a osob, nabízíme však široké spektrum služeb, úzce související s touto problematikou a jsme připraveni přizpůsobit se dalším požadavkům našich klientů.

Hlavním pilířem společnosti jsou schopní a zodpovědní zaměstnanci, které si vybíráme podle přísných kritérií a interních směrnic. Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni v základních znalostech trestního práva, požární ochrany a BOZP a samozřejmě jsou držiteli osvědčení o získání dílčí kvalifikace Strážný, 68-008E v souladu s ustanovením §18 zákona č.179 Sb.
Kontrola výkonu strážní služby je zajištěna jak fyzicky (denní i noční kontroly), tak elektronicky prostřednictvím kontrolního obchůzkového systému KOS.
Operativní řešení problémů v jakoukoliv denní či noční dobu je zajištěno stálou službou na dispečinku a dále službou DÚ (dozorčí útvaru), kterou zvláště ve dnech pracovního klidu drží některý z vedoucích pracovníků společnosti.
S našimi klienty se pravidelně scházíme, minimálně jedenkrát měsíčně na poradách vedení, kde předkládáme podrobné hlášení o průběhu služby za uplynulé období, předkládáme návrhy na zefektivnění výkonu strážní služby, na zvyšování bezpečnosti střežených objektů a řešíme konkrétní problémy.

Působíme převážně na území města Prahy a okolí. Jsme však schopni realizovat ostrahu objektů a dalších služeb na kterémkoliv místě ČR.

Jsme řádně pojištěni pro případné škody u České pojišťovny, a. s.
do výše 5 000 000 .- Kč a samozřejmostí je možnost operativního navýšení pojistné částky dle potřeb klienta.

Na spolupráci s Vámi se těší
Zdeněk Kučera
Jednatel BS RAAN s.r.o.